Daily Archives: Eylül 11, 2021

5 posts

nimble_asset_about_one

Trafik Kazasında Aracın Değer Kaybı Tazminatı Davası

Trafik Kazasında Aracın Değer Kaybı Tazminatı Davası İstatistikî verilere göre trafik kazalarının yüzde doksanı maddi hasarlı olmaktadır. Meydana gelen trafik kazaları ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı olabilir. Maddi hasarlı trafik kazalarında kazaya karışan araçlar polis çağırmaksızın kendi aralarında kaza tespit tutanağı düzenleyebilirler. Maddi hasarlı trafik kazası sonucu tarafların tutanağın tutulması bakımından anlaşamaması durumunda kaza maddi hasarlı da olsa polis çağırmak ve tutanak tutulmasını sağlamak gerekmektedir. Aksi takdirde zorunlu sigorta(trafik sigortası) ve ihtiyari sigorta(kasko) ile aracın onarılmasını veya perte çıkartılmasını […]

nimble_asset_about_one

Vasiyetname Türleri ve Uygulanma Şekli

1- Vasiyetname Nedir ? Vasiyetname, ölüme bağlı bir tasarruftur. Tek taraflı irade beyanıyla miras bırakan tarafından hazırlandığı için miras sözleşmelerinden ayrılmaktadır. Genel olarak tanımlamak istersek, miras bırakanın ölümünden sonra mallarının ne şekilde, kimlere bırakılacağına ilişkin tek taraflı yazılı ya da sözlü irade beyanına vasiyetname denir. Miras bırakan vasiyetnameyi düzenlememişse, miras paylaşımı yasal mirasçılar arasında Medeni Kanun’a ve miras hukukuna uygun olarak gerçekleştirilir. Vasiyetnamenin uygulanması miras hukukunda 3 ayrı şekilde gerçekleştirilir: Resmi vasiyetname, El yazısıyla vasiyetname, […]