Makalelerimiz

8 posts

nimble_asset_about_one

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Günümüzde bilginin hızla dijitalleşmesi ile birlikte kişisel veri denilen kavram da önem kazanmıştır. Peki, günlük hayatımızda sıkça duyduğumuz kişisel veri nedir? Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kılan her tülü bilgi anlamına gelir. Kişisel verilerimiz bizi biz yapan, diğer kişilerden ayrılmamızı sağlayan her türlü bilgidir. Haliyle bu bilgilerin kimin elinde bulunacağı, ne şekilde kullanılacağı, hangi tür korumalara sahip olacağı gibi birçok konu önem kazanmaktadır. Bu yazımızda kişisel verilerin korunması konusunda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu düzenlemeleri […]

nimble_asset_about_one

İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi ve Hukuki Sonuçları

İş Sözleşmesi Nedir? İş sözleşmesi; tarafları işçi ile işveren olan ve her iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. İşçi ile işveren arasında karşılıklı güvene dayanan kişisel ve sürekli bir ilişki yaratır. İş Sözleşmesi Hangi Hallerde Sona Erer? İş sözleşmesi genel itibariyle; ikale (tarafların anlaşması), ölüm, belirli süreli iş sözleşmelerinde sürenin sona ermesi ve iş sözleşmesinin feshi ile sona ermektedir. İş Sözleşmesinin Feshi Nedir ve Ne Şekilde Hüküm Doğurur? İş sözleşmesini sona erdiren en önemli sebeplerden […]