vasiyetname

1 post

nimble_asset_about_one

Vasiyetname Türleri ve Uygulanma Şekli

1- Vasiyetname Nedir ? Vasiyetname, ölüme bağlı bir tasarruftur. Tek taraflı irade beyanıyla miras bırakan tarafından hazırlandığı için miras sözleşmelerinden ayrılmaktadır. Genel olarak tanımlamak istersek, miras bırakanın ölümünden sonra mallarının ne şekilde, kimlere bırakılacağına ilişkin tek taraflı yazılı ya da sözlü irade beyanına vasiyetname denir. Miras bırakan vasiyetnameyi düzenlememişse, miras paylaşımı yasal mirasçılar arasında Medeni Kanun’a ve miras hukukuna uygun olarak gerçekleştirilir. Vasiyetnamenin uygulanması miras hukukunda 3 ayrı şekilde gerçekleştirilir: Resmi vasiyetname, El yazısıyla vasiyetname, […]